–– provizorní web –– interim website –– 

 
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha
ST–NE / Wed–Sun 14–19
výstavy • akce • studovna • knihkupectvíkavárna /
exhibitions • events • studyroom • bookstorecafé

vstupné dobrovolné / voluntary fee
fragnerkapraha@gmail.com
+420224353456
FacebookInstagramYouTubenewsletter

podpořte nás / support us

–– připravujeme výstavu –– exhibition in the making ––

/ CZ
V galerii je v otevírací době zdarma k dispozici studovna s knihovnou, wi-fi připojením a zásuvkami. Ve spolupráci s knihkupectvím ArtMap prodáváme knihy a časopisy o architektuře, umění a dalších příbuzných oborech.

Obsahově se, v rámci nové koncepce od roku 2023, věnujeme komunikaci architektury v jejích sociálních, kulturních, environmentálních, ekonomických a právních aspektech. Zasazení architektury do těchto souvislostí může přispět ke vzájemnému porozumění, větší solidaritě a respektu ve společnosti. Kromě výstav se zaměřujeme také na pořádání přednášek, workshopů, filmových projekcí a dalších akcí, které umožňují návštěvníkům aktivně se zapojit do diskuze o architektuře.

/ EN
A study room with a library, wi-fi connection, and sockets is available free of charge during opening hours. In collaboration with ArtMap bookstore, we sell books on architecture, art, and other related subjects.

The gallery, under the new concept since 2023, aims to critically communicate architecture in its social, cultural, environmental, economic and legal aspects. Placing architecture in this context can contribute to mutual understanding, greater solidarity and respect in society. In addition to exhibitions, we also focus on organizing lectures, workshops, film screenings and other events that allow visitors to engage actively in discussions on architecture.